சூடான செய்தி

சமீபத்திய செய்திகள்

Exness இல் வர்த்தகம் செய்வதற்கான சிறந்த ஸ்டாப் லாஸ் உத்திகள்
உத்திகள்

Exness இல் வர்த்தகம் செய்வதற்கான சிறந்த ஸ்டாப் லாஸ் உத்திகள்

ஸ்டாப் லாஸ் என்பது பாதகமான சந்தை இயக்கத்தில் சாத்தியமான இழப்புகளைக் கட்டுப்படுத்தப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வர்த்தக உத்தி ஆகும். இது அடிப்படையில் ஒரு செக்யூரிட்டியின் விலை ஒரு குறிப்...
Exness இல் பணப்புழக்க மண்டலங்களைப் பயன்படுத்தி பணப்புழக்க வெற்றிடங்களை எவ்வாறு வர்த்தகம் செய்வது
வலைப்பதிவு

Exness இல் பணப்புழக்க மண்டலங்களைப் பயன்படுத்தி பணப்புழக்க வெற்றிடங்களை எவ்வாறு வர்த்தகம் செய்வது

அந்நிய செலாவணியில் பணப்புழக்க வெற்றிடங்கள் எல்லா நேரத்திலும் நடக்கும். அவை நிகழும்போது, ​​​​அவர்கள் வர்த்தக வாய்ப்புகளை உருவாக்காமல் வெளியேற மாட்டார்கள். இந்த கட்டுரையில் அவற்றை எவ்வாறு வர்த்தகம் செய்வது என்பதை நாங்கள் விவாதிப்போம்.