Great one 2

Great one 2

2/10
Khatar
3068%
Faa'iidada
50%
Guddiyada
1:200
Ka faa'iidaysiga
GOLD PROFIT 2

GOLD PROFIT 2

7/10
Khatar
2613%
Faa'iidada
25%
Guddiyada
1:200
Ka faa'iidaysiga
DRIVE ANGRY

DRIVE ANGRY

7/10
Khatar
2467%
Faa'iidada
30%
Guddiyada
1:200
Ka faa'iidaysiga
FOREX LOGICAL

FOREX LOGICAL

7/10
Khatar
2418%
Faa'iidada
30%
Guddiyada
1:200
Ka faa'iidaysiga
FOREX WORLD

FOREX WORLD

7/10
Khatar
2195%
Faa'iidada
30%
Guddiyada
1:200
Ka faa'iidaysiga
Shooting Star

Shooting Star

8/10
Khatar
1614%
Faa'iidada
40%
Guddiyada
1:100
Ka faa'iidaysiga